OM CePI:

CePI er en non-profit organisation,
der ønsker at bidrage positivt
til integrationsprocessen i Danmark

RÅDGIVNING:

CePI tilbyder faglig, kompetent,
juridisk rådgivning til primært
danskere af anden etnisk herkomst

DEBAT:

CePI ønsker at være en stemme
i debatten. Vi ønsker at tilbyde
CePI’s syn på integration

Viser tagget indlæg Vestlige indvandrere