Om

HVEM ER VI?
CePI er en non-profit organisation, der arbejder på at forbedre mulighederne for integration i Danmark. Det gør vi ved at oplyse borgere i Danmarks udsatte lokalområder om deres muligheder og rettigheder, og ved at gøre opmærksom på den sociale ulighed som vi oplever via vores arbejde og i samfundet generelt. CePIs arbejde tager udgangspunkt i udsatte lokalområder i og omkring København.

CePI er en ikke-partipolitisk organisation. Vi arbejder aktivt på at bidrage konstruktivt til den politiske beslutningsproces på integrationsområdet ved at sikre en bred dialog med samtlige politiske partier, ligesom vi forsøger at påvirke den offentlige debat ud fra vores grundlæggende værdier.

CePI arbejder for at styrke disse værdier i det danske samfund:

 • Lige rettigheder & muligheder
 • Tillid & fælles ansvar
 • Nysgerrighed & åbenhed

HVAD GØR VI?
CePI arbejder med at udvikle lokalområder, der er særligt udsatte. Det gør vi ved at skabe projekter, der engagerer lokale beboere og styrker det lokale foreningsarbejde. Ved at tilbyde gratis juridisk rådgivning og hjælpe borgere med at navigere i det danske samfund. Og endelig ved at skabe debat og dialog om emner, der knytter sig til integration og fællesskab i Danmark.

CePIs arbejder således ud fra tre fokusområder:

1. Rådgivning
CePI arbejder aktivt på at gøre den danske lovgivning brugbar og gennemsigtig for alle borgere. Alt for mange borgere mangler viden om, hvordan de skal navigere i det offentlige system, hvilke love der gælder for dem, og hvordan de kan gøre brug af deres rettigheder. I CePI arbejder vi for, at flere borgere får viden om deres rettigheder og muligheder i det danske samfund.

Konkret gør vi dette gennem:

 • Vores gratis åbne rådgivning i Mjølnerparken, hver onsdag fra 17-19.
 • Vores Ud-af-huset rådgivning, hvor vores frivillige rådgivere flytter vores rådgivning til andre dele af København.

2. Projekt
CePI arbejder aktivt på at opnå en øget åbenhed og nysgerrighed mellem forskellige borgere i Danmark. Vi tror på, at vi ved at mødes i nye konstellationer kan sætte vores fordomme om hinanden på prøve.

Konkret gør vi dette ved:

 • At sætte folk i møde: I samarbejde med lokale foreninger i udsatte boligområder (som eksempelvis Mjølnerparken på Nørrebro), arrangerer vi festivaler og hyggedage, som vi inviterer folk udefra til. Det har vi blandt andet gjort i forbindelse med Hygge i Mjølnerparken ’12 og ’13, (som samlede mellem 200 og 300 mennesker i Mjølnerparken) og MiMI ’14 (en festival skabt i samarbejde med syv lokale foreninger fra området i og omkring Mjølnerparken).
 • At styrke det lokale foreningsliv: Ved at samarbejde med lokale foreninger om afholdelse af forskellige events, styrker vi de lokale kompetencer og erfaringer ift. planlægning, samarbejde og afvikling af events, lige såvel som vi styrker vores kompetencer internt i CePI.
 • At oplyse de danske borgere: Igennem kreative og nytænkende projekter sætter vi fokus på konkrete problemstillinger, som ofte overses, herunder RoMA ’11 (en kampagne, der satte fokus på festivalgæsternes møde med pantsamlere på Roskilde Festivalen 2011) og Adhan over Allinge (en event, der ved at kalde til bøn på Folkemødet på Bornholm i 2014, satte fokus på, hvilket udsnit af befolkningen, der egentlig er repræsenteret og deltager på folkemødet samt spørgsmålet om, hvorfor man ikke må kalde til bøn i Danmark).
 • At kompetenceudvikle vores frivillige: ved at indgå i kompetenceudviklende projekter med eksterne organisationer og virksomheder, herunder et EU projekt, hvor vi i løbet af 2011-2012 besøgte og delte erfaringer med organisationer, der arbejder med juridisk rådgivning og oplysning om rettigheder i England, Polen, Ungarn, Grækenland, Island og Tyskland og 180DC projektet, hvor vi i samarbejde med et hold af studerende ”konsulenter” – samlet til formålet – arbejder på at udvikle en økonomisk bæredygtig fremtid for CePi.

 3. Debat
CePI arbejder aktivt på at dokumentere uligheder i den eksisterende lovgivning og i det sociale rum. I CePI ser vi det som vores opgave at oplyse borgere og politikere (lokalt såvel som nationalt) om uligheder i den danske lovgivning, som vi møder i vores arbejde.

Konkret gør vi dette ved:

 • At formidle og dele vores oplevelser og erfaringer med så mange danskere som muligt via sociale medier, læserbreve, artikler og aktiv deltagelse i debatpaneler.
 • At være i løbende konstruktiv dialog med politikere, kommunale såvel som nationale, foreninger og organisationer med henblik på at formidle vores erfaringer og præge dagsordenen.
 • At være repræsenteret på Folkemøde på Bornholm.
Tryk her for at lukke vores vedtægter Klik her for at se vores vedtægter
Tak til